دسته بندی ها

سری MX60
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
سری MX60

MX60-16FXO گیتوی ویپ نیوراک , 16 پورت FXO , پشتیبانی از فکس , 2 پورت اترنت , پشتیبانی از پروتکل..
0 تومان
معرفی

MX60-16S گیتوی ویپ نیوراک 16 پورت FXS , پشتیبانی از فکس , 2 پورت اترنت , پشتیبانی از پروتکل های..
0 تومان
معرفی

MX60-24FXO گیتوی ویپ نیوراک , 24 پورت FXO , پشتیبانی از فکس , 2 پورت اترنت , پشتیبانی از پروتکل..
0 تومان
معرفی

MX60-24FXS گیتوی ویپ نیوراک , 24 پورت FXS , پشتیبانی از فکس , 2 پورت اترنت , پشتیبانی از پروتکل..
0 تومان
معرفی

MX60-32FXS گیتوی ویپ نیوراک , 32 پورت FXS , پشتیبانی از فکس , 2 پورت اترنت , پشتیبانی از پروتکل..
0 تومان
معرفی

MX60-48FXO ویپ گیتوی نیوراک , 48 پورت FXO , پشتیبانی از فکس , 2 پورت اترنت , پشتیبانی از پروتکل..
0 تومان
معرفی

MX60-48FXS گیتوی ویپ نیوراک , 48 پورت FXS , پشتیبانی از فکس , 2 پورت اترنت , پشتیبانی از پروتکل..
0 تومان
معرفی

MX60-8S/8  گیتوی ویپ نیوراک , 8 پورت FXS , پشتیبانی از فکس , 2 پورت اترنت , 8 پورت FXO , پ..
0 تومان
معرفی

MX60-16S/16 گیتوی ویپ نیوراک , 16 پورت FXS , پشتیبانی از فکس , 2 پورت اترنت , 16 پورت FXO , پشت..
0 تومان
معرفی

MX60-24S/24 گیتوی ویپ نیوراک , 24 پورت FXS , پشتیبانی از فکس , 2 پورت اترنت , 24 پورت FXO , پشت..
0 تومان
معرفی

MX60-24S/8 ویپ گیتوی نیوراک , 24 پورت FXS , پشتیبانی از فکس , 2 پورت اترنت , 8 پورت FXO , پشتیب..
0 تومان
معرفی