دسته بندی ها

سالید دیش
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
سالید دیش

TDJ-5158P12Ax2 سالید دیش , توان آنتن34dBi , فرکانس کاری 5.1 الی 5.8 گیگاهرتز , نوع آنتن دو قطبی..
0 تومان
معرفی

TDJ-5158P9Ax2 سالید دیش , توان آنتن32.5dBi , فرکانس کاری 5.1 الی 5.8 گیگاهرتز , نوع آنتن دو قطب..
0 تومان
معرفی

TDJ-5158P9A سالید دیش , توان آنتن 32.5dBi , فرکانس کاری 5.1 الی 5.8 گیگاهرتز , ساختار آنتن تک ق..
0 تومان
معرفی

TDJ-5758P9Ax2 سالید دیش , توان آنتن32dBi  , فرکانس کاری 5.1 الی 5.8 گیگاهرتز , نوع آنتن دو قطبی..
0 تومان
معرفی

TDJ-5158P6Ax2 سالید دیش , توان آنتن 28.5dBi , فرکانس 5150 الی 5850 مگاهرتز , نوع آنتن دو قطبی ,..
0 تومان
معرفی

TDJ-5158P6A سالید دیش , توان آنتن 28.5dBi , فرکانس 5150 الی 5850 مگاهرتز , نوع آنتن تک قطب..
0 تومان
معرفی

TDJ-5758P6Ax2 سالید دیش , توان آنتن 28.5dBi , فرکانس 5150 الی 5850 مگاهرتز , نوع آنتن دو قطبی ,..
0 تومان
معرفی

TDJ-5158P6ACx2 سالید دیش , توان آنتن 28.5dBi , فرکانس 5150 الی 5850 مگاهرتز , نوع آنتن دو قطبی ..
0 تومان
معرفی

TDJ-5158P6AC سالید دیش , توان آنتن 28.5dBi , فرکانس 5150 الی 5850 مگاهرتز , نوع آنتن تک قطبی , ..
0 تومان
معرفی

TDJ-5800P6 آنتن سالید دیش کنبوتونگ , توان آنتن 29dBi , فرکانس 5727 الی 5850 مگاهرتز , نوع آنتن ..
0 تومان
معرفی

TDJ-5158P6 سالید دیش , توان آنتن 28dBi , فرکانس 5150 الی 5850 مگاهرتز , نوع آنتن تک قطبی , قطر ..
0 تومان
معرفی

TDJ-5158P4 سالید دیش , توان آنتن 24dBi , فرکانس 5150 الی 5850 مگاهرتز , نوع آنتن تک قطبی , قطر ..
0 تومان
معرفی

TDJ-5158P4E سالید دیش , توان آنتن 24dBi , فرکانس 5150 الی 5850 مگاهرتز , نوع آنتن دو  قطبی..
0 تومان
معرفی