نماد اعتماد
دسته بندی ها

logo-samandehi
رک
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
رک

رک ایستاده , مدل آلفا , 16 یونیت , عمق 60 سانتی متر , ارتفاع 90 سانتی متری , بهره گیری از فن و شیشه ..
727,000 تومان
موجود در انبار

رک ایستاده , مدل بتا , 16 یونیت , عمق 80 سانتی متر , ارتفاع 90 سانتی متری , بهره گیری از ف..
803,000 تومان
موجود در انبار

رک ایستاده , مدل آلفا , 21 یونیت , عمق 60 سانتی متر , ارتفاع 110 سانتی متری , بهره گیری از فن و شیشه..
853,000 تومان
موجود در انبار

رک ایستاده , مدل بتا , 21 یونیت , عمق 80 سانتی متر , ارتفاع 110 سانتی متری , بهره گیری از ..
980,000 تومان
موجود در انبار

رک ایستاده , مدل آلفا , 28 یونیت , عمق 60 سانتی متر , ارتفاع 140 سانتی متری , بهره گیری از فن و شیشه..
950,000 تومان
موجود در انبار

رک ایستاده , مدل بتا , 28 یونیت , عمق 80 سانتی متر , ارتفاع 140 سانتی متری , بهره گیری از ..
1,074,000 تومان
موجود در انبار

رک ایستاده , مدل آلفا , 36 یونیت , عمق 60 سانتی متر , ارتفاع 175 سانتی متری , بهره گیری از فن و شیشه..
1,163,000 تومان
موجود در انبار

رک ایستاده , مدل بتا , 36 یونیت , عمق 80 سانتی متر , ارتفاع 175 سانتی متری , بهره گیری از ..
1,278,000 تومان
موجود در انبار

رک ایستاده , مدل آلفا , 40 یونیت , عمق 60 سانتی متر , ارتفاع 196 سانتی متری , بهره گیری از فن و شیشه..
1,200,000 تومان
موجود در انبار

رک ایستاده , مدل بتا , 40 یونیت , عمق 80 سانتی متر , ارتفاع 196 سانتی متری , بهره گیری از ..
1,200,000 تومان
موجود در انبار

رک ایستاده , مدل آلفا , 42 یونیت , عمق 60 سانتی متر , ارتفاع 204 سانتی متری , بهره گیری از فن و شیشه..
1,315,000 تومان
موجود در انبار

رک ایستاده , مدل بتا , 42 یونیت , عمق 80 سانتی متر , ارتفاع 204 سانتی متری , بهره گیر..
1,497,000 تومان
موجود در انبار

رک ایستاده , مدل آلفا , 44 یونیت , عمق 60 سانتی متر , ارتفاع 211 سانتی متر ,  بهره گی..
1,295,000 تومان
موجود در انبار