نماد اعتماد
دسته بندی ها

logo-samandehi
سری MX60
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
سری MX60

16 پورت FXO , پشتیبانی از فکس , 2 پورت اترنت , پشتیبانی از پروتکل SIP,MGCP , پردازنده مرکز..
0 تومان
تماس بگیرید

16 پورت FXS , پشتیبانی از فکس , 2 پورت اترنت , پشتیبانی از پروتکل SIP,MGCP , پردازنده مرکز..
0 تومان
تماس بگیرید

24 پورت FXO , پشتیبانی از فکس , 2 پورت اترنت , پشتیبانی از پروتکل SIP,MGCP , پردازنده مرکز..
0 تومان
موجود نمی باشد

24 پورت FXS , پشتیبانی از فکس , 2 پورت اترنت , پشتیبانی از پروتکل SIP,MGCP , پردازنده مرکز..
0 تومان
موجود نمی باشد

32 پورت FXS , پشتیبانی از فکس , 2 پورت اترنت , پشتیبانی از پروتکل SIP,MGCP , پردازنده مرکز..
0 تومان
موجود نمی باشد

48 پورت FXO , پشتیبانی از فکس , 2 پورت اترنت , پشتیبانی از پروتکل SIP,MGCP , پردازنده مرکز..
0 تومان
تماس بگیرید

48 پورت FXS , پشتیبانی از فکس , 2 پورت اترنت , پشتیبانی از پروتکل SIP,MGCP , پردازنده مرکز..
0 تومان
تماس بگیرید

8 پورت FXS , پشتیبانی از فکس , 2 پورت اترنت , 8 پورت FXO , پشتیبانی از پروتکل SIP,MGCP , پ..
0 تومان
تماس بگیرید

16 پورت FXS , پشتیبانی از فکس , 2 پورت اترنت , 16 پورت FXO , پشتیبانی از پروتکل SIP,MGCP ,..
0 تومان
موجود نمی باشد

24 پورت FXS , پشتیبانی از فکس , 2 پورت اترنت , 24 پورت FXO , پشتیبانی از پروتکل SIP,MGCP ,..
0 تومان
موجود نمی باشد

24 پورت FXS , پشتیبانی از فکس , 2 پورت اترنت , 8 پورت FXO , پشتیبانی از پروتکل SIP,MGCP , ..
0 تومان
موجود نمی باشد